Vleesgroothandel

H eerlijk vlees
A anzienlijke hoge kwaliteit
V eilig vlees
I nlands vlees
A lledaagse prijzen
N atuurlijk vlees

In 1990 heeft Jos Hanselaer het bedrijf Havian overgenomen. Sindsdien word hier dag en nacht gezwoegd om telkens een betere kwaliteit en service te garanderen.

Vleesgroothandel HAVIAN BVBA is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het versnijden van dikbil runderen en kalveren van het Wit-Blauwe ras. Het is een bedrijf dat blijft groeien doordat zaakvoerder Jos Hanselaer met zijn echtgenote  en kinderen steeds het beste voorhebben met hun klanten. Men heeft er alles voor over om een eerlijk en kwalitatief hoogstaand product af te leveren.

Vanaf het moment van de slachting zal Vleesgroothandel Havian de karkassen verder opvolgen.  De koelruimtes van de vleesgroothandel staan in directe koude verbinding met de koelruimtes van het slachthuis van Anderlecht, zodat de koudeketting niet wordt onderbroken.

De versnijding gebeurt door vakmensen volgens de regels van de kunst. De versnijdingzaal is volledig EG goedgekeurd. Vanaf dit moment wordt er gewerkt volgens het HACCP(=Hazard Analysis Critical Control Points)-lastenboek. Dit lastenboek werd opgesteld door de vzw Brufotec welke ook zal instaan voor de controle op de toepassing van alle HACCP-normen.

Alle versnijdingen van varken, schaap en gevogelte zijn eveneens verkrijgbaar bij vleesgroothandel Havian.