Het slachthuis

Alle runderen worden geslacht in het EG-slachthuis van Anderlecht (ABATAN nv).

De runderen worden met de grootste voorzichtigheid naar het slachthuis gebracht door een daartoe gespecialiseerde transportfirma. Aan het slachthuis wordt de vrachtwagen diervriendelijk gelost met eigen begeleiders die er op toezien dat alles correct verloopt.

De dieren worden in ontvangst genomen door een bevoegde veearts (benoemd door het FAVV = Federaal agentschap voor voedselveiligheid) van het slachthuis. Deze zal onmiddellijk een controle uitvoeren op de gezondheidstoestand van het dier en zal ook het identificatiedocument van het dier op haar juistheid onderzoeken. Na de keuring van het dier worden alle gegevens van het identificatiedocument overgebracht op een slachtvignet dat later op  het karkas zal worden gekleeft door de mensen van het FAVV.

Op dit vignet wordt het sanitelidentificatienummer (= uniek oornummer), de naam van het slachthuis, het gewicht van het karkas, de geboortedatum, de slachtdatum en de naam van de eigenaar genoteerd.

Zoals men kan zien worden de gegevens van het sanitelidentificatiedocument overgebracht naar het IVB-slachtetiket. Hierdoor zal men later steeds kunnen nagaan van welk dier het vlees afkomstig is. Na het slachten gaan de runderen langs een koude lijn in een grote centrale koelkamer van het slachthuis. Zo zijn er 3 grote koelkamers aanwezig.