Toevoer runderen

Eigenkweek

Jaarlijks heeft de boerderij een 120-tal kalvingen. Een 60-tal van de eigen zoogkoeien en de overige zijn aangekocht bij landbouwers in de Ardennen niet wetende dat ze drachtig (zwanger) zijn. Ongeveer 80% van deze kalveren blijven op de boerderij en de overige 20% worden verhandeld naar vetmesters van kalveren.  

Rechtstreeks van bij de boer

Door jarenlang wekelijks naar de Ardennen te gaan, bij vaak dezelfde landbouwers, om de beste magere koeien te kopen, heeft Jos een speciale band van vriendschap en vertrouwen gecreëerd. Alleen op deze manier en uiteraard met kennis van zaken, kan men in Wallonië kwaliteitsrunderen kopen. "Ardeense"  runderen zijn beduidend interessanter om mee te werken omdat deze in de eerste levensjaren enkel hooi, gras en een beetje maïs eten. Deze runderen veranderen zodra ze krachtvoeders toegediend krijgen. "Vlaamse" runderen daarentegen zijn te "verwend". In hun eerste levensjaren krijgen ze al vroeg krachtvoeders toegediend waardoor deze minder zullen evolueren.

Aankoop via de veemarkt van Ciney

Elke vrijdagmorgen trekken tal van veehandelaars en landbouwers naar de  veemarkt in Ciney. Deze veemarkt is de grootste van Europa met een totale capaciteit van om en bij de 6000 runderen. Iedere vrijdag gaat Steven naar Ciney. Met kennis van zaken kiest hij meestal bij dezelfde handelaren de beste runderen uit. Ook dit is om een constante in de kwaliteit te kunnen garanderen.