Gezondheid

Alle runderen worden dagelijks gecontroleerd op hun gezondheid, door mensen met jarenlange ervaring. Bij waarneming van ziekte wordt het rund apart gehouden. De bedrijfsveearts zal dan het zieke rund behandelen en verder opvolgen. Indien deze runderen medicatie nodig hebben wordt alles zorgvuldig in het medicatieregister genoteerd.

Bronstige runderen worden gebonden in een daarvoor voorziene stal. Indien dit niet zou gedaan worden zoeken deze "hete" runderen contact met andere runderen, meestal de iets zwakkere, wat de kans op blessure vergroot.

Runderen met hoefproblemen worden apart gehouden en verder verzorgd door de daarvoor opgeleide personen. De hoefverzorging wordt ook preventief gedaan om infecties of scheefgroei te vermijden.

Alle afmestrunderen, die maximum 7 maanden op "Het Bookhamershof" verblijven, worden 4 maal tijdens deze periode geschoren. Het verzorgen van hun huid is zeer belangrijk. Indien dit niet regelmatig wordt gedaan heeft het rund  veel kans om verscheidene ziektes op te lopen zoals schurft, katrijnewiel enz. Ook tijdens de zomer, bij temperaturen van meer dan 20°C, gaan de runderen meer transpireren en het stof opnemen in hun vacht.

Elk ongemak voor het rund moet vermeden of behandeld worden. Enkel zo kan het rund optimaal uitgroeien.